Therapie op maat

Dit zijn onze projecten

Onze projecten verlopen via de volgende fasen:

verhaal-werkwijze-tomi-504×282

Initiatie

TOMi kent een werkgroep met specialisten vanuit de verschillend e-disciplines die een rol spelen bij TOM. Deze werkgroep draagt nieuwe projectideeën aan vanuit vraagstellingen uit de klinische praktijk, patiënten(organisaties) en uit relevante ontwikkelingen vanuit de academische wereld. Voor het inventariseren van projectideeën wordt gekeken op de verschillende niveaus (1e, 2e derde lijn) binnen het zorgsysteem. Daadwerkelijke impact op de patiënt vormt het belangrijkste criterium in het keuzeproces. Via mini business cases worden projectideeën getransformeerd naar potentiële waardeproposities en projectplannen.

Exploratie

Vanuit de centrale locatie of vanuit een van de ziekenhuizen waar het zwaartepunt van de activiteiten ligt, wordt vervolgens een pilot/onderzoek uitgevoerd om het projectplan te realiseren. Periodiek vindt toetsing plaats of de mijlpalen gerealiseerd worden en de uitgangspunten van de business case nog steeds geldig zijn. De werkgroep met specialisten (initiatie) kan besluiten tot stopzetting van het project wanneer de potentie verkeerd ingeschat is of de doelstellingen niet realiseerbaar blijken.

Exploitatie

Nadat een oplossing in een projectteam is ontworpen en getest, dient de vertaalslag naar de maatschappij gemaakt te worden. Dit vraagt om herinrichting van processen (ziekenhuis, zorgverzekering) en de ontwikkeling van nieuwe financierings- en businessmodellen. Bedrijven en entrepreneurs hebben in principe de leiding in deze fase omdat zij ook de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uiteindelijke exploitatie. Financiering van deze fase valt onder de verantwoordelijkheid van de partijen die de innovatie daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen (mede ingegeven om discussies over staatssteun te vermijden). TOMi vervuld in deze fase een begeleidende en voorlichtende rol en laat zich betalen voor de uitvoering van de rol.