Therapie op maat

Onze Projecten

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen en therapieën neemt een steeds snellere vaart door nieuwe technologieën en inzichten. Tegelijkertijd  halen we niet het optimale effect uit bestaande- en nieuwe medicijnen en behandelingen. Er ontstaat een ‘gat’ tussen kennis en toepassing. Het resultaat is dat medicijn en behandeling vaak niet optimaal afgestemd worden voor de patiënt. Het is tijd voor een doorbraak; het professioneel dichten van dit implementatie gat aan de hand van therapie op maat.

Stappen

In de implementatie cel doorlopen we de volgende stappen:
1. Initiatie
2. Doorbraakintentie
3. Implementatie contract
4. Implementatie studie
5. Opschalen

verhaal-werkwijze-tomi-504×282

Implementatie cel

Een implementatie cel is een tijdelijk publiek / privaat samenwerkingsverband om een specifiek implementatie gat versneld te dichten. Deze cel bestaat uit een team van professionals uit het medische domein (farma, geneeskunde, medische technologie en moleculaire biologie), het maatschappelijk domein (sociale-, juridische-, ethische- en gedragszaken), – data science en (MKB) ondernemers. Deze partijen erkennen dat unieke competenties nodig zijn om de implementatie uitdaging aan te gaan. Zij spannen zich in om de waarden, die ze gezamenlijk delen, door een prospectieve praktijkstudie (clinical trial/ cohort studie) te realiseren in respect voor elkaars- en onze gezamenlijke belangen.

TOMi biedt een gestructureerde en systematische manier om het implementatie gat te dichten. Dit doen wij door implementatie cellen op te zetten, per (medische) indicatie, functie of hypothese. De TOMi implementatie cellen ontwikkelen toepassingen zoals biomarkers en precisie diagnostiek waarmee er meer effectiviteit behaald kan worden uit bestaande medicijnen en behandelingen, in gezamenlijke besluitvorming met de patiënt (patiëntwaarde).

Voortgang TOMi implementatiecellen

projectschema-2022-600

Meedoen?

Welk gapend implementatie gat in therapie op maat zou u zelf willen dichten?

Welke (in potentie) therapie op maat projecten zijn niet doorgegaan of gestopt door implementatie barrières?

Welke (in potentie) therapie op maat projecten zijn lopende of aanstaande en zouden baat hebben bij een betere toegang en samenwerking?