TOMi terugkomdag 2022

Op de TOMi terugkomdag werden, zoals gebruikelijk, weer veel metingen verricht. Zoals altijd was de nadruk op het centraal stellen van de patiënt, wat bij TOMi betekent dat er volledige controle is over de eigen data in de TOMi privacy data-infrastructuur. De metingen zijn verzameld in TOMi’s database en elke deelnemer kon data via de TOMi app zelf invoeren. Tevens werd een laboratorium test uitgevoerd waarvan de resultaten in de TOMi database werden teruggeleid. Via de TOMi app zagen de deelnemers hun eigen testdata verschijnen. Met een viewer was het mogelijk de anonieme data in de database te analyseren en de data van elke persoon te vergelijken met de groep

Dashboard
dashboard-tomi-2022
TOMi App

Welkom scherm Voorbeeld scherm

Met dank aan

TOMi terugkomdag 2021

In 2021 is de eerste TOMi terugkomdag georganiseerd. Op die dag is de eerste versie van het TOMi Privacy data-infrastructuur uitgetest door het bepalen van een set van markers door de deelnemers, inclusief een Corona thuisafnametest. Een impressie daarvan kun je hieronder vinden.