Therapie op Maat: het gebruik van één of meer diagnostische middelen ter bepaling van de individuele karakteristieken van de patiënt waarmee het optimale behandelplan voor de individuele patiënt gekozen kan worden.

De visie van TOMi

Therapie op maat wordt de standaard in de gezondheidszorg voor de individuele patiënt.

Brabant beschikt over de bouwstenen om uit te groeien tot een toonaangevende Europese regio op gebied van therapie op maat.

TOMi bevordert de vertaling van basic research naar klinische toepassing en de opname in het zorgsysteem.

TOMi versnelt de ontwikkeling door disciplines te verenigen, gecoördineerde ontwikkeling van klinische toepassing en voorlichting.

TOMi ontsluit de relevante informatie voor patiënt en arts en maakt de weg vrij voor gezamenlijke besluitvorming, het Optimaal Behandelplan Overleg (OBO).

Onze partners helpen mee de doelstellingen van TOMi te verwezenlijken.

Dit doen ze door zich in te zetten voor onderzoek in de TOMi implementatiecellen, door inhoudelijke bij te dragen aan onze opleidingen of onze masterclasses te volgen, door financiële of in kind steun. TOMi brengt organisaties in de zorg bij elkaar en versterkt zo samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie in de zorg.

Dit zijn onze partners met een korte toelichting welke bijdrage zij leveren aan TOMi.

Ontdek onze HealthDesk

Het Therapie Op Maat instituut (TOMi) richt zich op:

Het in de klinische praktijk brengen van therapie op maat oplossingen.

Het inrichten van een infrastructuur voor therapie op maat.

Voorlichten en opleiden van zorgprofessionals op gebied van therapie op maat.

Patiënten en hun omgeving informeren over de voor hen relevante therapieën vanuit richtlijnen en voor hen relevante klinische studies in beeld brengen.

Het ondersteunen van bedrijven en startende ondernemingen bij het ontwikkelen van producten en services die een rol spelen bij de implementatie van therapie op maat.

Bekijk welke projecten we hebben lopen.

Snelheid in ontwikkeling

Om invulling te geven aan de nieuwe kansen rond het thema therapie op maat, zowel voor verbeterde zorg als commercieel interessante ontwikkelingen, is gerichte aandacht noodzakelijk om snelheid in het transformatieproces te ondersteunen.

Snelheid in ontwikkeling biedt:

  • Toegang voor inwoners tot nieuwe behandelmethoden en verzorging.
  • Basisvoorwaarde voor Optimaal Behandelplan Overleg.
  • Kansen voor de bestaande Med-tech en Life-tech industrie om positie te behouden/uit te breiden.
  • Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven door de aanwezigheid van therapie op maat infrastructuur.
  • Innovatiehub voor startup waar technologie (aanbod) en zorg (vraag) elkaar ontmoeten waardoor valorisatie -en articulatieproces versneld wordt.

TOMi vult deze behoefte in door:

Professionals in wisselende samenstellingen bijeen te brengen in projecten rondom praktijkgerichte vraagstellingen.

Informatie te ontsluiten voor professionals en patiënten gericht op het gebruik van therapie op maat.

Invulling te geven aan de randvoorwaarden om therapie op maat toe te passen en te ontwikkelen (regelgeving, privacy, infrastructuur).

Bedrijven, entrepreneurs en startups te begeleiden bij het tot ontwikkeling brengen van producten en diensten gericht op therapie op maat.

Raad van Bestuur Stichting Therapie Op Maat instituut

tim-kieviets-1-002

Voorzitter Raad van Bestuur
Tim Kievits

ad-hoeks

 

Secretaris
Ad Hoeks

Raad van Toezicht Stichting Therapie Op Maat instituut

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur
en op de algemene zaken binnen de stichting Therapie Op Maat instituut.

olof-suttorp

Voorzitter Raad van Toezicht
Olof Suttorp MD MBA
Gepensioneerd, voorheen voorzitter RvB Amphia Ziekenhuis

Wilt u contact met ons?

Laat dan uw gegevens hieronder achter. We reageren zo spoedig mogelijk op uw bericht.